Документи

Прикачени документи

ПДУ 23-24
2023-2024 г. Спортен календар-приложение Год. план
Анализ училище
ГЗЕИКО в Календарен план на училището 2023 - 2024 г.
Годишен план на Ив. Вазов -2023-2024г.
Мерки качество 2023-2024 г.
СТРАТЕГИЯ за развитие Ив. Вазов 2023-2028 год.
Училищна програма_ ГЗЕИКО 2023-2024г
ГЗЕИКО 2022_2023 година
ГОДИШЕН ПЛАН _ I ОУ Ив. Вазов 2022-2023 г.
Мерки качество 2022 2023
ПДУ 22-23
План към Стратегия Вазов за учебната 2022-2023 год.
План_квалификация-2023
ПРОГРАМА ВАЗОВ - ПРЕВЕНЦИЯ за ранно напускане от училище 2022-2023г
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможностVAZOV 2022-2023 г
Спортен календар 2022-2023г.
ГЗЕЙКО 2021_2022 година
План УКС за учебната 2021_2022 година
2021/2022 Програма за здравно, гражданско, екологично и интеркултурно образование
2021_2022 Спортен календар
2021_2025 Стратегия за развитие на училището 2021_2025г.
2021_2022 Програма превенция за ранно напускане от училище
2021_2022 Програма за предоставяне на равни възможности
2021_2022 План за квалификационната дейност през учебната 2021/2022г.
2021_2022План за действие по изпълнение на Стратегията на IОУ "Иван Вазов"
2021_2022 Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022г.
2021_2022 Мерки за подобряване на качеството
2021_2022 Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022г.
Спортен календар за учебната 2020/2021 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2020/2021 година
Училищна програма за превенция на ранното напускане на учениците
План за квалификационната дейност през учебната 2020/2021година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2020/2021 година
Правилник за дейността на училището за учебната 2020/2021 година
Мерки за повишаване качеството на образованието
2021/2022Етичен кодекс на училищната общност
Годишен план за дейността на училището за учебната 2020/2021 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2019/2020 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2018/2019 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2017/2018 година
План за действие по изпълнение на СТРАТЕГИЯТА на IОУ "Иван Вазов" за учебната 2016/2017 година
Стратегия за развитие на IОУ "Иван Вазов" за периода 2016 - 2020 година