Външно оценяване

НВО за учениците от 4 клас

27.05.2021г. - Български език и литература

28.05.2021г. - Математика

 

НВО за учениците от 7 клас

16.06.2021г. - НВО по БЕЛ

18.06.2021г. - НВО по математика