Непедагогически персонал

 

Любка Вълканова Любенова

Главен счетоводител - 0379/71923

Цонка Стайкова Стефанова

Финансов контрольор - 0379/71923

Петър Ванков Фердинандов

Организатор стопанска дейност - 0379/71923

Марияна Христова  Атанасова

Касиер-домакин - 0379/71922

Христо Георгиев Добрев Огняр
Елена Димова Шидерова Хигиенист

Димка Димитрова Атанасова

Хигиенист

Мария Василева Милушева

Хигиенист

Марияна Грозданова Димитрова 

Хигиенист

Мария Стефанова Ефтимова Хигиенист

Недялка Стефанова Иванова

Хигиенист

Маргарита Николова Христова

Хигиенист

Недялко Вълков Зъмбаров

Работник поддръжка

Желязка Димова Карчева

Работник кухня