Непедагогически персонал

 

Любка Вълканова Любенова

Главен счетоводител - 0379/71923

Цонка Стайкова Стефанова

Финансов контрольор - 0379/71923

Петър Ванков Фердинандов

Организатор стопанска дейност - 0379/71923

Марияна Христова  Атанасова

Касиер-домакин - 0379/71922

Тоня Стоянова Дерменджиева

Служител човешки ресурси - 0379/71922

Петър  Атанасов Грозев

Огняр

Димка Димитрова Атанасова

Хигиенист

Мария Василева Милушева

Хигиенист

Марияна Грозданова Димитрова 

Хигиенист

Донка Стойчева Георгиева

Работник кухня

Недялка Стефанова Иванова

Хигиенист

Огняна Христова Кирякова

Хигиенист

Недялко Вълков Зъмбаров

Работник поддръжка

Желязка Димова Карчева

Хигиенист