Разписание

 

I.График на учебните занятия:

1.График на учебните занятия за учениците от I и II клас на начален етап на основната образователна степен.Продължителност на учебния час-35 мин.:

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

08.30

09.05

09.05-09.20

2-ри

09.20

09.55

09.55-10.05

3-ти

10.05

10.40

10.40-10.50

4-ти

10.50

11.25

11.25– 11.35

5-ти

11.35

12.10

12.10 – 12.20

6-ти

12.20

12.55

 

  1. График на учебните занятия за учениците от III клас. Продължителност на учебния час-40 мин:

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

08.10

08.50

08.50 – 09.00

2

09.00

09.40

09.40 – 10.00

3

10.00

10.40

10.40– 10.50

4

10.50

11.30

11.30-11.40

5

11.40

12.20

12.20-12.25

6

12.25

13.05

 

3.График на учебните занятия на учениците от IV, V, VI и VII клас. Продължителност на учебния час-40 мин:

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

08.00

08.40

08.40 – 08.50

2

08.50

09.30

09.30– 09.40

3

09.40

10.20

10.20-10.45

4

10.45

11.25

11.25-11.35

5

11.35

12.15

12.15-12.25

6

12.25

13.05

13.05-13.10

7

13.10

13.50

 

4.График/ седмично разписание на организация на часовете при целодневна организация на учебния ден, за учебната 2021/2022г.

I и II клас – 35 мин.

Понеделник

вторник – петък

12.10 –12.45 – организиран отдих и физическа активност

12.10 –12.45 – организиран отдих и физическа активност

12.45 – 13.20- организиран отдих и физическа активност

12.45 – 13.20- организиран отдих и физическа активност

13.30 – 14.05 – самоподготовка

13.30 – 14.05 – самоподготовка

14.20 – 14.55 – самоподготовка

14.20 – 14.55 – самоподготовка

15.10 – 15.45 – занимания по интереси

15.10 – 15.45 – занимания по интереси

15.55 – 16.30 – занимания по интереси

15.55 – 16.30 – занимания по интереси

IIIа, г клас  – 40 мин.

Понеделник, вторник, сряда и  петък

четвъртък

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

IIIб, в клас  – 40 мин.

Понеделник,   сряда, четвъртък и петък

вторник

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

IVа, г   клас – 40 мин.

Понеделник, вторник, сряда, петък

четвъртък

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

     

IVб, в   клас – 40 мин.

Понеделник, вторник, сряда, чевъртък

петък

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

 

 

V VII клас – 40 мин.

Понеделник

вторник – петък

13.50 –14.30 – организиран отдих и физическа активност

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

14.30 – 15.10 – самоподготовка

13.45 – 14.25- самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.30 – 15.10 – самоподготовка

16.00 – 16.40 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

16.40 – 17.20 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

17.20 – 18.00 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

 

В.Влизане на учениците в сградата:

I клас– 8.10 – 8.25 часа – вход А

IIа- IIб- клас – 8.10 – 8.25 часа – вход Б

IIв- IIг- клас – 8.10 – 8.25 часа – вход А

IIIклас- 7.50- 8.05 часа-вход- А

IV клас – 7.30 – 7.45 часа – вход А

V клас—7.30– 7.45 часа – вход Б

VI клас-7.45-7.55  часа-вход А

VII клас – 7.45 – 7.55 часа – вход Б

 

Учениците пристигнали по рано изчакват на безопасно разстояние посочените часове.

Пътуващите ученици, които пристигат по рано, влизат в сградата на училището и изчакват  започването на учебните занятия в класните стаи определени за съответния клас, като спазват определените коридори за движение до класната си стая.

 

 След приключване на учебни занятия учениците напускат сградата под ръководството на учителя, класен ръководитeл и/или преподаващ в последния за деня учебен час, както следва:

-1 клас и 2 в и г –вход А- учителите следят за спазване на дистанция между класовете, родителите изчакват на безопасно разстояние

-2 а,б клас –вход Б- учителите следят за спазване на дистанция между класовете, родителите изчакват на безопасно разстояние