Разписание

 

I.График на учебните занятия:

1.График на учебните занятия за учениците от I и II клас на начален етап на основната образователна степен.Продължителност на учебния час-35 мин.:

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

08.05

08.40

08.40 - 08.50

2-ри

08.50

09.25

09.25-09.40

3-ти

09.40

10.15

10.15-10.45

4-ти

10.45

11.20

11.20– 11.35

5-ти

11.35

12.10

12.10 – 12.25

6-ти

12.25

13.00

 

 

3.График на учебните занятия на учениците от III, IV, V, VI и VII клас. Продължителност на учебния час-40 мин:

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

08.00

08.40

08.40 – 08.50

2

08.50

09.30

09.30– 09.40

3

09.40

10.20

10.20-10.45

4

10.45

11.25

11.25-11.35

5

11.35

12.15

12.15-12.25

6

12.25

13.05

13.05-13.10

7

13.10

13.50

 

4.График/ седмично разписание на организация на часовете при целодневна организация на учебния ден, за учебната 2023/2024г.

 

I и II клас – 35 мин.

Понеделник

вторник – петък

12.10 –12.45 – организиран отдих и физическа активност

12.10 –12.45 – организиран отдих и физическа активност

12.45 – 13.20- организиран отдих и физическа активност

12.45 – 13.20- организиран отдих и физическа активност

13.30 – 14.05 – самоподготовка

13.30 – 14.05 – самоподготовка

14.20 – 14.55 – самоподготовка

14.20 – 14.55 – самоподготовка

15.10 – 15.45 – занимания по интереси

15.10 – 15.45 – занимания по интереси

15.55 – 16.30 – занимания по интереси

15.55 – 16.30 – занимания по интереси

 

IIIа,б клас  – 40 мин.

Понеделник, вторник, четвъртък, петък

сряда

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

 

IIIв,г клас  – 40 мин.

Понеделник, сряда, четвъртък,  петък

вторник

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

 IVа,г  клас – 40 мин.

Понеделник, вторник, сряда, петък

четвъртък

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

 IVб,в  клас – 40 мин.

Понеделник - четвъртък

петък

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

 

V клас – 40 мин.

 

Понеделник, вторник

Сряда, четвъртък, петък

13.50 –14.30 – организиран отдих и физическа активност

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

14.30 – 15.10 – самоподготовка

13.45 – 14.25- самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.30 – 15.10 – самоподготовка

16.00 – 16.40 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

16.40 – 17.20 – занимания по интереси

16.00 – 16.40 – занимания по интереси

17.20 – 18.00 – занимания по интереси

16.40 – 17.20 – занимания по интереси

 

 

 

 

 

VI клас – 40 мин.

 

Понеделник, вторник, четвъртък

Сряда, петък

13.50 –14.30 – организиран отдих и физическа активност

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

14.30 – 15.10 – самоподготовка

13.45 – 14.25- самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.30 – 15.10 – самоподготовка

16.00 – 16.40 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

16.40 – 17.20 – занимания по интереси

16.00 – 16.40 – занимания по интереси

17.20 – 18.00 – занимания по интереси

16.40 – 17.200 – занимания по интереси

 

 

 

Учениците пристигнали по рано изчакват на безопасно разстояние посочените часове.

Пътуващите ученици, които пристигат по рано, влизат в сградата на училището и изчакват  започването на учебните занятия в класните стаи определени за съответния клас, като спазват определените коридори за движение до класната си стая.

 

 След приключване на учебни занятия учениците напускат сградата под ръководството на учителя, класен ръководитeл и/или преподаващ в последния за деня учебен час, от входовете от които влизат.