Разписание

 

1.График на учебните занятия за учениците от I и II клас на начален етап на основната образователна степен:

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1-ви

08,30

09.05

09.05-09.20

2-ри

09.20

09.55

09.55-10.05

3-ти

10.05

10.40

10.40-10.50

4-ти

10,50

11,25

11,25– 11,35

5-ти

11,35

12,10

12,10 – 12,20

6-ти

12,20

12.55

 

 

 

  1. График на учебните занятия за учениците от III:

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

08,10

08,50

08,50 – 09,00

2

09,00

09,40

09.40 – 10,00

3

10,00

10,40

10,40– 10,50

4

10.50

11,30

11.30-11.40

5

11.40

12,20

12.20-12.25

6

12.25

13,05

 

 

 

 

 

 

 

3.График на учебните занятия на учениците от IV, V,VI, VII клас:

 

Учебни часове

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1

08,00

08,40

08,40 – 08.50

2

08.50

09,30

09.30– 09,40

3

09.40

10,20

10,20-10,45

4

10.45

11.25

11.25-11.35

5

11.35

12.15

12,15-12,25

6

12.25

13,05

13.05-13,10

7

13,10

13.50

 

4.График/ седмично разписание на организация на часовете при целодневна организация на учебния ден, за учебната 2019/2020г.

 

I и II клас – 35 мин.

Понеделник

вторник – петък

12.10 –12.45 – организиран отдих и физическа активност

12.10 –12.45 – организиран отдих и физическа активност

12.45 – 13.20- организиран отдих и физическа активност

12.45 – 13.20- организиран отдих и физическа активност

13.30 – 14.05 – самоподготовка

13.30 – 14.05 – самоподготовка

14.20 – 14.55 – самоподготовка

14.20 – 14.55 – самоподготовка

15.10 – 15.45 – занимания по интереси

15.10 – 15.45 – занимания по интереси

15.55 – 16.30 – занимания по интереси

15.55 – 16.30 – занимания по интереси

 

IIIа,г клас  – 40 мин.

Понеделник, сряда, четвъртък, петък

вторник

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

 

IIIб,в клас  – 40 мин.

Понеделник, вторник сряда,  петък

четвъртък

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

 

 

 

IV  клас – 40 мин.

Понеделник, вторник, четвъртък, петък

сряда

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

12.15 –12.55 – организиран отдих и физическа активност

13.45 – 14.25- организиран отдих и физическа активност

12.55 – 13.35- организиран отдих и физическа активност

14.25 – 15.05 – самоподготовка

13.35 – 14.15 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.25 – 15.05 – самоподготовка

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

15.15 – 15.55 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

 

V VII клас – 40 мин.

 

Понеделник

вторник – петък

13.50 –14.30 – организиран отдих и физическа активност

13.05 –13.45 – организиран отдих и физическа активност

14.30 – 15.10 – самоподготовка

13.45 – 14.25- самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

14.30 – 15.10 – самоподготовка

16.00 – 16.40 – самоподготовка

15.15 – 15.55 – самоподготовка

16.40 – 17.20 – занимания по интереси

15.55 – 16.35 – занимания по интереси

17.20 – 18.00 – занимания по интереси

16.35 – 17.15 – занимания по интереси

     

В.Влизане на учениците в сградата:

Iклас– 8,10 – 8,25 часа – вход А

II клас – 8,10 – 8,25 часа – вход Б

IIIклас- 7.50-8,05 часа-вход- А

IV клас – 7,30 – 7,45 часа – вход А

V клас-– 7,30– 7,45 часа – вход Б

VI клас-7,45-7,55  часа-вход А

VII клас – 7,45 – 7,55 часа – вход Б

 

Учениците пристигнали по рано изчакват на безопасно разстояние посочените часове.