Педагогически персонал

 

Тодорка Стоянова Сивриева

Старши учител начален етап

Нина Димитрова Иванова

Старши учител начален етап

Мария Михайлова Павлова

Старши учител начален етап

Димитрина Ангелова Янакиева

Старши учител начален етап

Веселина Александрова Чавдарова

Старши учител начален етап

Камелия Иванова Трампова

Старши учител начален етап

Желязко Христов Чапкънов

Старши учител начален етап

Златина Христова Крушева

Старши учител начален етап

Сийка Янакиева Проданова

Старши учител начален етап

Галина Иванова Вълканова

Учител начален етап

Албена Ангелова Кавказова

Учител начален етап

Атанаска Делчева Добчева

Старши учител начален етап

Огняна Герасимова Цвяткова

Старши учител начален етап

Иванка Стефанова Карнобатлиева

Старши учител начален етап

Димитрина Атанасова Господинова

Старши учител начален етап

Гергана Трендафилова Петкова

Старши учител начален етап

Ива Атанасова  Костадинова

Учител по АЕ

Веска Йорданова Каймакова

Старши учител БЕЛ

Катя Атанасова Иванова

Учител БЕЛ

Ивелина Николова Колева

Учител БЕЛ

Марияна Атанасова Радойнова

Старши учител БЕЛ

Румяна Димитрова Иванова

Учител   английски език

Елена Димитрова Димитрова

Учител английски език

Милена Иванова Савова - Трендафилова

Старши учител английски език

Нели Георгиева Стамова

Учител по математика и  КМИТ

Ваня Николова Минкова

Старши учител математика

Светлана Димитрова Костадинова

Старши учител ИТ, математика

Мария Тодорова Койчева

Учител математика, КМИТ

Ася Атанасова Димитрова

Учител КМИТ и ИТ

Донка Милчева Тонева

старши учител КМ, ИИ, ТП в начален етап

Наска Стоянова Чавдарова

Старши учител география

Христина Николова Парушева

Старши учител история

Катя Николова Анастасова

Старши учител, биология, човек и природа

Мариана Момчилова Ташева

Учител човек и природа, ХООС и технологии и предприемачество

Радко Вангелов Бъчваров

Старши учител технологии и предприемачество, ИИ

Грета Радкова Бъчварова

учител по ИИ

Генади Димитров

Учител музика

Милен Валентинов Вангелов

Учител физ. възп. и спорт

Соня Георгиева Ходжева

Старши учител физ. възп. и спорт

Лилия Господинова Стефанова

Учител ЦДО

Десислава Димчева Бакалова

Учител ЦДО

Дора Стоянова Трендафилова

Старши учител ЦДО

Станислава Георгиева Колева

Учител ЦДО

Емилия Красимирова Сербезова

Учител ЦДО

Анастасия Георгиева Димова

Учител ЦДО

Деница Георгиева Перчемлиева

Учител ЦДО

Атанаска Христова Теофарова

Учител ЦДО

Грозданка Иванова Горастева Учител ЦДО

Дора Стоянова Трендафилова

учител ЦДО

Грозданка Иванова Горастева

учител ЦДО

Елена Георгиева Проданова

учител ЦДО

Ася Христова Хаджистефанова

учител ЦДО

Янка Желязкова Кирилова

Старши учител ЦДО

Милена Манолова Дякова

Педагогически съветник