Педагогически персонал

 

Тодорка Стоянова Сивриева

Старши учител начален етап

Нина Димитрова Иванова

Старши учител начален етап

Мария Михайлова Павлова

Старши учител начален етап

Димитрина Ангелова Янакиева

Старши учител начален етап

Веселина Александрова Чавдарова

Старши учител начален етап

Камелия Иванова Трампова

Старши учител начален етап

Деница Георгиева Перчемлиева

Учител начален етап

Златина Христова Крушева

Старши учител начален етап

Сийка Янакиева Проданова

Старши учител начален етап

Галина Иванова Вълканова

Учител начален етап

Албена Ангелова Кавказова

Учител начален етап

Атанаска Делчева Добчева

Старши учител начален етап

Огняна Герасимова Цвяткова

Старши учител начален етап

Иванка Стефанова Карнобатлиева

Старши учител начален етап

Димитрина Атанасова Господинова

Старши учител начален етап

Гергана Трендафилова Петкова

Старши учител начален етап

Ива Атанасова  Костадинова

Учител по АЕ

Веска Йорданова Каймакова

Старши учител БЕЛ

Катя Атанасова Иванова

Учител БЕЛ

Ивелина Николова Колева

Учител БЕЛ

Марияна Атанасова Радойнова

Старши учител БЕЛ

Румяна Димитрова Иванова

Учител  английски език

Елена Димитрова Димитрова

Учител английски език

Милена Иванова Савова - Трендафилова

Старши учител английски език

Нели Георгиева Стамова

Учител по математика и  КМИТ

Софка Иванова Шопова Учител по математика

Светлана Димитрова Костадинова

Старши учител ИТ, математика

Мария Тодорова Койчева Ръководител по направление ИКТ
Ася Атанасова Димитрова

Учител КМИТ и ИТ

Донка Милчева Тонева

старши учител КМ, ИИ, ТП в начален етап

Наска Стоянова Чавдарова - Адамова

Старши учител география

Христинка Николова Парушева

Старши учител история
Нели Тодорова Апостолова

Старши учител ПЕ

Мариана Момчилова Ташева

Учител ПЕ

Радко Вангелов Бъчваров

Старши учител технологии и предприемачество, ИИ

Грета Радкова Бъчварова

учител по ИИ

Генади Крумов Димитров

Учител музика

Милен Валентинов Вангелов

Учител физ. възп. и спорт

Соня Георгиева Ходжева - Атанасова

Старши учител физ. възп. и спорт

Тефик Ахмедов Парафитов

Учител ФВС НЕ

Лилия Господинова Стефанова

Учител ЦДО

Десислава Димчева Бакалова

Учител ЦДО

Дора Стоянова Трендафилова

Старши учител ЦДО

Станислава Георгиева Колева

Учител ЦДО

Емилия Красимирова Сербезова

Учител ЦДО

Анастасия Георгиева Димова

Учител ЦДО

Никол Иванова Чакърова

Учител ЦДО

Петя Димитрова Георгиева

Учител ЦДО

Грозданка Иванова Горастева Учител ЦДО
Златина Христова Анастасова учител ЦДО
Ангелина Тончева Димитрова учител ЦДО
Здравка Красимирова Димитрова

учител ЦДО

Янка Желязкова Кирилова

Старши учител ЦДО

Милена Манолова Дякова

Педагогически съветник