Ваканции

Ваканции

30.10.2021г. - 01.11.2021г. - есенна ваканция

24.12.2021г. - 03.01.2022г. - коледна ваканция

01.02.2022г. - 01.02.2022г. -  междусрочна ваканция

01.04.2022г. - 10.04.2022г. - пролетна ваканция

25.05.2022г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Неучебни дни

18.05.2022г. - ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022г. - втори ДЗИ

14.06.2022г. - НВО по БЕЛ

16.06.2022г. - НВО по математика