Прием в 1 клас

     

Списък на децата, приети за записване в първи клас за учебната 2022/2023 година

Заповед за прием на ученици в първи и пети клас за учебната 2022/2023 година