Бюджет

Прикачени документи

Месечен отчет СЕС "Равен шанс за всички" към 30.11.2020г.
Месечен отчет СЕС "Образование за утрешния ден" към 30.11.2020г.
Месечен отчет СЕС "Подкрепа за успех към 30.11.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.11.2020г.
Месечен отчет СЕС "Равен шанс за всички" към 31.10.2020г.
Месечен отчет СЕС "Образование за утрешния ден" към 31.10.2020г.
Месечен отчет СЕС "Подкрепа за успех към 31.10.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.10.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Равен шанс за всички към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Образование за утрешния ден към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.09.2020г.
Месечен отчет СЕС "Равен шанс за всички" към 31.09.2020г.
Месечен отчет СЕС "Образование за утрешния ден" към 31.09.2020г.
Месечен отчет СЕС "Подкрепа за успех към 31.09.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.09.2020г.
Месечен отчет СЕС "Равен шанс за всички" към 31.08.2020г.
Месечен отчет СЕС "Образование за утрешния ден" към 31.08.2020г.
Месечен отчет СЕС "Подкрепа за успех към 31.08.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.08.2020г.
Месечен отчет СЕС "Равен шанс за всички" към 31.07.2020г.
Месечен отчет СЕС "Образование за утрешния ден" към 31.07.2020г.
Месечен отчет СЕС "Подкрепа за успех към 31.07.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.07.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Образование за утрешния ден къв 30.06.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.06.2020г.
Месечен отчет СЕС Образование за утрешния ден към 30.06.202г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.06.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.06.2020г.
Месечен отчет СЕС Образование за утрешния ден към 30.05.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.05.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.05.2020г.
Месечен отчет СЕС Образование за утрешния ден към 30.04.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.04.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.04.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.03.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.03.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.03.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 29.02.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 29.02.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.01.2020г.
Месечен бюджет към 31.01.2020г.
Бюджет 2020г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.12.2019г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.12.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.12.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.12.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.11.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.11.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.10.2019г.
Месечен отчет на бюджет 01.01 - 31.10.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 30.09.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.09.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.09.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.09.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.08.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 31.08.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.07.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 31.07.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 30.06.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.06.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.06.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.06.2019г.
Месечен отчет на бюджет 01.01 - 31.05.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.04.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.03.2019г.
Месечни отчети - март
Месечни отчети - февруари
Месечни отчети - януари
Бюджет 2019г.
Тримесечни отчети-IV.zip
Месечни отчети-12.zip
Месечни отчети - ноември
Месечни отчети - октомври
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.08.2018г. - качено на 17.09.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.07.2018г. - качено на 28.08.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. - качено на 24.07.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. - качено на 24.07.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.05.2018г. - качено на 20.06.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.04.2018г. - качено на 15.05.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1"
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 28.02.2018г. - качено на 14.03.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.01.2018г. - качено на 22.02.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Бюджет СЕС 2018 година
Бюджет 2018г.