Паралелки

паралелка класен ръководител
Сийка Проданова
Галина Вълканова
Албена Кавказова
Атанаска Добчева
Огнянка Цвяткова
Иванка Карнобатлиевa
Димитрина Господинова
Гергана Петкова
Тодорка Сивриева
Нина Иванова
Мария Михайлова
Димитрина Янакиева
Веселина Чавдарова
Камелия Трампова
Деница Перчемлиева
Златина Крушева
Светлана Костадинова
Елена Димитрова
Наска Чавдарова - Адамова
Соня Ходжева
Ивелина Колева
Грета Бъчварова
Ива Костадинова
Христинка Парушева
Румяна Иванова
Марияна Радойнова
Милен Вангелов
Мариана Ташева