Паралелки

паралелка класен ръководител
Тодорка Сивриева
Нина Иванова
Мария Михайлова
Димитрина Янакиева
Веселина Чавдарова
Галина Вълканова
Албена Кавказова
Атанаска Добчева
Огняна Цвяткова
Иванка Карнобатлиева
Димитрина Господинова
Гергана Петкова
Тодорка Сивриева
Нина Иванова
Мария Михайлова
Димитрина Янакиева
Румяна Иванова
Марияна Радойнова
Милен Вангелов
Мариана Ташева
Светлана Костадинова
Наска Чавдарова
Соня Ходжева
Елена Димитрова
Христина Парушева
Огняна Петрова
Ива Костадинова
Катя Анастасова