Паралелки

паралелка класен ръководител
Огняна Цвяткова
Иванка Карнобатлиева
Димитрина Господинова
Гергана Петкова
Тодорка Сивриева
Нина Иванова
Мария Михайлова
Димитрина Янакиева
Веселина Чавдарова
Камелия Трампова
Желязко Чапкънов
Златина Крушева
Сийка Проданова
Галина Вълканова
Албена Кавказова
Атанаска Добчева
Ивелина Колева
Грета Бъчварова
Ива Костадинова
Христина Парушева
Румяна Иванова
Марияна Радойнова
Милен Вангелов
Мариана Ташева
Светлана Костадинова
Наска Чавдарова
Соня Ходжева
Елена Димитрова