Паралелки

паралелка класен ръководител
Веселина Чавдарова
Камелия Трампова
Желязко Чапкънов
Златина Крушева
Сийка Проданова
Галина Вълканова
Албена Кавказова
Атанаска Добчева
Огняна Цвяткова
Иванка Карнобатлиева
Димитрина Господинова
Гергана Петкова
Тодорка Сивриева
Нина Иванова
Мария Михайлова
Димитрина Янакиева
Светлана Костадинова
Наска Чавдарова
Соня Ходжева
Елена Димитрова
Христина Парушева
Огняна Петрова
Ива Костадинова
Мариела Сиракова
Соня Таушанова
Катя Анастасова
Милен Вангелов
Марияна Радойнова