Правила за вътрешно подаване на сигнали

От тук можете да изтеглите правила за вътрешно подаване на сигнали