БДП

        

ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП ЗА ДЕЙСТВИЕ 2024 година

план-програмата може да разгледате от тук

 

Обновена площадка по БДП

С  цел подобряването  на материално техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП, I ОУ „Иван Вазов“ Свиленград разработи проектно предложение по Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението“ от НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“  на стойност 3097 лв. , от който 620 лв. съфинансиране от наша страна. Проектното ни предложение, включваше три дейности:

  1. Разчертаване и боядисване на външна площадка по БДП на стойност 1000 лв.
  2. Закупуване на вътрешна ( подвижна ) площадка с размери 5х 4,45 м на стойност 475 лв.
  3. Закупуване на оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка по БДП на стойност 1622 лв.

      За изпълнение на  първата дейност училището сключи договор с фирма „Бурдениз Нюз“ЕООД., за разчертаване и боядисване на площадка  с размери 34,80 м / 6,80 м           на която да са разположени   9  кръстовища (пешеходни пътеки), велоалея и паркинг. Договорът на стойност 1000 лв. бе изпълнен в срок и училището вече разполага с модерна площадка за провеждане на часовете по БДП .

    В изпълнение на втората предвидена дейност, училището закупи вътрешна (подвижна) площадка с размери 5х 4,45 м, която ще може да се използва за провеждане на часовете по БДП, през зимния сезон.

     По третата дейност от проектното предложение училището закупи следното оборудване и обзавеждане за площадките по БДП на стойност 1622 лв.

Светофар-1 бр.

Стоп палка- 1бр.

Сигнално предпазни жилетки-12 броя

Пътни знаци-10 бр.

Конуси-10 бр.

Симулационни очила-2 бр.

Табла за обучение по БДП- 2 бр.

Детска каска за велосипед-1 бр.

Детски велосипед-1 бр.

Програмируем учебен робот-1 бр.

     

      Закупеното оборудване ще се използва и за двете площадки. Убедени сме, че осъществяването на проекта ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията на нашите ученици, свързани с безопасността на движението по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортни произшествия с участието на деца.