Ден на розовата фланелка - световен ден за борба с тормоза в училище. Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. На този ден учениците от I ОУ " Иван Вазов " изразиха своята съпричастност към жертвите на тормоза в училище чрез своите послания,които написаха върху розови балони и отпечатък на собствените си ръчички.