Белошипата ветрушка е един от видовете, предмет на опазване в европейската мрежа. До неотдавна той беше изчезнал за страната вид.

Днес, белошипите ветрушки наброяват до 40 двойки, които гнездят в Модула за адаптация в село Левка.