Съвет "Твоят час"

Нели Апостолова - председател

Ася Хаджистефанова - секретар

Галина Вълканова - член

Сибел Киразлъ - член

Анна Георгиева - член

Диана Стоянова - член

Красимира Манолова - член

Мая Льондева - член

Светлана Маргаритова - член