ВЪЛШЕБНАТА ГЛАГОЛИЧЕСКА КНИГА

И наши ученици бяха докоснати от вълшебната сила на глаголицата, която изписваха с най-голямо старание при обаятелната Татяна Атанасова.