Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

В седмицата на Вазовите дни на 22.04.2019г. се отбеляза Световният ден на Земята. Учениците от седмите класове с помощта на своите учители Светлана Димитрова и Нели Стамова работиха над проекти, свързани с отбелязване на  Деня на земята. Организира се конкурс  за най-добра презентация. Най-добрите бяха представени пред шестокласниците. С голям интерес и внимание учениците от шестите класове гледаха и слушаха правила и начини как ние да помогнем за опазването на земята, представени от Виктория Божкова, Ася Беева, Георги Ангелов.  Седмокласниците с  най-интересни и оригинални презентации получиха Грамота.