STEM център

В IОУ „Иван Вазов“ заработи STEM център

 

Първо основно училище „Иван Вазов“ работи през тази учебна година по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в модул „Библиотеките като образователна среда“, като основните цели на националната програма са свързани със създаването на по-добри условия за експериментална работа по природните науки, условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви, използване на културните институции като образователна среда, повишаване на грамотността, критическото и аналитичното мислене, създаване на интерес и любов към литературата и културните ценности.

Учебният процес ще се подпомага чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници, ще се повишават дигиталните умения и компетентности с фокус върху обучението в STEM дисциплините.

Програмата цели още осмисляне на свободното време, развиване на въображението и креативността, както и изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения за учене през целия живот.

За нейното успешно изпълнение са заложени редица събития и инициативи, които са проведени и ще се проведат в рамките на Годишния план за дейността на училището.

Една от реализираните идеи е училищната библиотека да се превърне отново в притегателен център за подрастващите, тъй като в нея учениците вече ще могат да намерят не просто необходимата им литература по конкретна тема, но и online базирана информация, да получат подкрепа в изследователската си работа и самоподготовка. В библиотеката се оформя STEM обучителен център, в който ще бъде отделено пространство не само за четене, но и за експерименти. В този „кът за четене и експерименти“ вече се позиционират STEM оборудване и лабораторни комплекти, с които ще се визуализират знанията в областта на природните науки. За целта са закупени STEM комплекти по природните науки и STEM LEGO Education Ev3 Expansion Set – online интерактивна образователна платформа, както и е проведено обучението с нея на преподавателите по природни науки, които ще подпомагат и наставляват експериментите на децата.

Учениците вече се учат да програмират и използват закупеният робот LEGO, който управляват с програмата по компютърно моделиране Scratch.

За обогатяване фонда на училищната библиотека са закупени 78 нови книги, като между тях има спецализирана литература по история и цивилизация, география и икономика, речници, енциклопедии, световна класика от детски и юношески творби, емблематични български писатели.

Много от дейностите по проекта ще бъдат синхронизирани и проведени с Общинска библиотека – Свиленград. Сред инициативите са маратони на четенето и щафетно четене за учениците от първи и втори клас, състезания за най-добър четец и разказвач за по-големите ученици, изложба от илюстрации, библиотечни игри, драматизации и други, като с тях вазовци ще отбележат и юбилея на своето училище през тази година. Предвижда се и закупуването на 170 читателски карти за библиотеката на ученици от училището и 36 на преподаватели.

Общата стойност на проекта е 5690 лв.