Спасителен център Зелени Балкани – училище по природозащита

На 31.05.22г. на посещение в I ОУ „Иван Вазов“ бяха Спасителният център Зелени Балкани – училище по природозащита. Те представиха интересна презентация на децата от групите ЦДО – 2 и 3 клас за живота, начина на хранене, размножаване, гнездене и опазване на белошипата ветрушка – тези „смели пътешественици“. Освен презентация от Зелени Балкани показаха на децата жива птица от този вид. Децата бяха впечатлени и с интерес гледаха, слушаха и задаваха допълнителни въпроси.