Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

С песни и танци приятели да бъдем

На 05.10.2018 г. в читалища „Дружба 1870” – гр. Харманли се проведе заключителният информационен ден по Проект „BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“.

            Празничният ден започна с изложба във фоайето на читалището. Училища от община Харманли подредиха изложба с произведения, създадени от учениците и финансирани по проекта „ТВОЯТ ЧАС“.

            Преди концерта на представителни групи от общините в област Хасково приветствие към участниците отправиха г-н Станислав Дечев – областен управител на област Хасково, г-жа Христина Боева – началник на Регионално управление на образованието  – Хасково и г-н Лазар Додев - представител на екипа за организация и управление на проекта „Твоят час“ от МОН, които подчертаха успешното управление и реализация на проекта в Хасковска област и ползата от заниманията за учениците.

            По време на концерта участниците и гостите имаха възможност на видео стена да се запознаят с реализацията на дейностите по проекта във всички училища от област Хасково.

            В представителната изява взеха участие над 220 ученици и ръководители, а на изпълненията им се насладиха ученици, учители, родители и гости от гр. Харманли, експерти от РУО-Хасково, представители на съветите „Твоят час” и директори на училища от област Хасково.

            В концертната програма участва и нашата група за народни танци с  ръководител г-жа Ирина Симеонова.

            Заключителният информационен ден беше закрит от г-жа Христина Боева-началник на РУО-Хасково, която връчи на участниците награди с логото и наименованието на проекта.

            Нашето училище участва в двете фази на проекта с четири групи за деца с обучителни затруднения и десет групи по интереси за развиване на творческите способности. В проекта бяха включени 282 ученици и 12 учители, които работеха усърдно и реализираха много дейности през последните две години – изложби, сценични изпълнения, публични изяви, целящи да развият възможностите и да работят за имиджа на вазовци сред свиленградската общественост и в областта.