ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА – ЕСЕННА АКАДЕМИЯ В ПЪРВО ОУ „ИВАН ВАЗОВ“

Дни преди началото на новата учебна година, която всички очакват с вълнение след дългото отсъствие на учениците и учителите от класните стаи, в Първо ОУ „Иван Вазов“ се проведе традиционната Есенна академия за учениците от първи и пети клас.

                Въпреки по-малкия брой на бъдещите първокласници, подлежащи на обучение през тази година,  и тежката криза през пролетта поради епидемичната обстановка, училището успя да изпълни графика си за план-приема и организира 4 паралелки за първи клас, в които ще се обучават 82 ученици. Техни класни ръководители са: г-жа Веселина Чавдарова, г-жа Камелия Трампова,  г-жа Златина Крушева и г-н Желязкo Чапкънов.

                Академията беше организирана както всяка година с цел да се намали стресът от първия учебен ден и да се запознаят бъдещите първокласници със своите класни ръководители и с  новата обстановка. Бяха взети всички необходими мерки за безопасността и здравето на децата според новите изискванията и разпоредбите на МОН и здравните власти.

                Класни ръководители на петокласниците през тази година ще бъдат г-жа Светлана Димитрова, г-жа Наска Чавдарова, г-жа Соня Ходжева и г-жа Елена Димитрова. Те също се запознаха със своите нови ученици, показаха им класните стаи, разясниха правилата, при които ще се организират часовете и отдихът на учениците в училището.

                Учителите очакват една изключително тежка и трудна учебна година поради наложените ограничения, но са убедени, че са взели необходимите мерки, за да протече обучението на децата по възможно най-добрия и ефективен начин за всички.