Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми  родители,

От днес 16.03.2020г.ще се провежда дистанционно/онлайн обучение с учениците от IОУ„Иван Вазов“-гр.Свиленград.

Учебният ден ще бъде   при спазване на седмичното разписание за деня.  Във време, уточнено с вас от класните ръководители на начален етап  и преподавателите в прогимназиален етап.

Ученикът има ангажимент да следи получените задания, да спазва поставените
срокове.

Учителите използват времето за поставяне на задачи и даване на обратна връзка.

Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка и др.

В този период  при дистанционно обучения няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.

Доброто ни партньорство досега ни дава надежда ,че заедно ще се справим!

С уважение,

Ася Райкова

Директор на IОУ„Иван Вазов“