Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

ОБМЯНА НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА РАБОТА

Кандидатстването по проекти и национални програми е приоритет в работата на колектива на Първо основно училище „Иван Вазов“, поредната програма по която училището е бенифициент е  НП„Иновации в действие“ ,според  условията на програмата беше сключен договор за сътрудничество и обмяна на иновации  с ОУ„Панайот Хитов“-гр.Сливен.

В изпълнение на този договор от 12 до 14 ноември 2019г. 6 учители и 2 ученици  от Първо основно училище „Иван Вазов“,посетиха Иновативно  ОУ „Панайот Хитов“ – гр. Сливен .Това са:Нели Апостолова-зам.директо,Мария Колева-зам.директор,Христина Парушева -ст.учител,Мария Михайлова -ст.учител,Десислава Бакалова–учител,Мариана  Момчилова-Ташева – учител,Елица Живкова Димитрова-ученичка от 6 клас,                                                                                  

Патриция Миткова Димитрова-ученичка от 6 клас

Целта на посещението бе обмяна на  иновативни методи на работа и мислене, които са в основата на успешното обучение в модерното училище. На проведената среща присъстваха и представители на  Иновативно училище - СУ "Васил Левски" -гр. Карлово.

Основната обсъдена тема  бе Проектно- базираното обучение, като метод за по-трайно и лесно усвояване на нови знания чрез личен опит.

Във време, в което горите се секат и последствията за природата и човека са пагубни, учителите от трите училища  се обединиха около идеята на домакините, да предпазят природата ,чрез  виртуална класна стая,класна стая  без хартия. С помощта на платформи като Google classroom, MozaBook и KhanAcademy и таблети се свежда използването на хартия до минимум и  учениците по-пълноценно се въвличат  в   обучение, като им показват, че чрез средствата за масова комуникация, с които по принцип те се забавляват, могат и да се обучават. 

Обсъдените иновации и опит с партниращото училище бе споделен с Педагогическия съвет на училището, директора г-жа Райкова сподели, че предизвикателствата пред образованието в бързо развиващото се  общество са големи и всеки уважаващ себе си педагогически специалист, трябва да се развива, да черпи опит, да се квалифицира, а предоставянето на тези възможности са приоритет на МОН и на всеки директор.