Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

 

На всички ученици от шести клас, бе поставена задача да подготвят презентация на тема                     „ Велики математици в България“ с помощта и насоките на своите учители Светлана Димитрова и Нели Стамова, те представиха живота и научните постижения на Боян Петканчин,  Димитър Табаков, Любомир Чакалов, Иван Ценов, Никола Обрешков и др. С най-интересни презентации се представиха учениците Наталия Трендафилова 6а,Никола Колев 6а, Иванина Иванова 6в, Росица Аврамова 6в, Александър Стоянов 6а,Цвета Попова 6б,Мишо Митев 6г.

На 25.04.19г. отличните презентации бяха представени пред останалите шестокласници в началото на състезанието  „ Математиката –лесна и интересна“, след което се продължи с математическа щафета от отборите „Питагор“ и „Архимед“. След състезанието всички ученици се включиха в царството на съобразителността. Водещите Росица Аврамова и Цвета Попова им задаваха интересни и логически задачи на които те отговаряха. Ученикът познал и решил верния отговор получи награда. След приключване на въпросите, дойде и ред за награждаване на най-отличените ученици, те получиха грамоти и подаръци подготвено от техните учители Светлана Димитрова и Ваня Минкова.