Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

МЕЖДУНАРОДEН КОНКУРС "ПЛАКАТ ЗА МИР"

За последните 31 години клубовете на Лайънс по целия свят гордо спонсорират Международния конкурс "Плакат за мир". 
            Годишно в него участват около 300 000 деца на възраст от 11 до 13 години от над 70 страни, включително и България .Този конкурс за изкуство за деца насърчава младите хора по света да изразят своите виждания за мира и доброто. 
            За седма поредна година дамски Лайънс клуб "Свилена“ Свиленград участва в този международен конкурс. В тазгодишното издание са участвали 23 деца.
            Темата за 2018-2019  е „Доброто има значение". Доброто е слънцето в душата на човека. Както писателят споделя своите мисли, чувства, преживявания чрез думите и перото, композиторът - чрез музиката, така и малките художници споделиха своя мироглед за доброто чрез своите рисунки. 
            Всяка творба бе разгледана от компетентно жури в състав:
Ивелина Недева, Петър Джигов, Росица Хаджистефанова и дами от Лайънс клуб ,,Свилена“.
            Те оценяваха рисунките по следните критерии – артистичност, оригиналност и изразяване на темата ,,Доброто има значение“. Рисунките на първите три места ще бъдат изпратени в град Варна и ще се състезават на национално ниво. Клубът награждава и 7 деца с поощрителни награди.

Сред победителите на първите места и с най-много поощрителни награди са вазовци:

На 1-во място- Маргарет Костова Андонова – 12 г.,6а кл., IОУ,,Иван Вазов“

На 2- ро място -Патриция Миткова Димитрова – 11г. ,5 в клас,IОУ ,,Иван Вазов“

На 3- то място- Севда Радостинова Генева-13 г. ОУ,,ХР.Ботев“ с.Левка

Поощрителни награди получават:
1.Аниф Мехмедов Мехмедов-– 12 г.,6а кл., IОУ,,Христо Ботев“-с Левка
2.Десислава Рибарова-12 г.,6в кл., IОУ,,Иван Вазов“
3.Георги Бистров-13 г. ,7а кл.,ОУ,,Любен Каравелов“
4.Иван Атанасов- 11 г.,5 б, IОУ,,Иван Вазов“
5.Никол Ангелова Андреева- 12 г.,6 а кл, IОУ,,Иван Вазов“
6.Росица Галева Василева- 5кл,13 г. ., IОУ,,Христо Ботев“-с Левка
7.Ема Иванова Генчева-СУ,,Д-р Петър Берон“

            Дамите от клуба поздравяват всички участници за вложеното в творбите старание и оригиналност и благодарят на всички деца и техните учители за проявената активност и желанието си да споделят своята представа за Бъдещето на доброто и мира!