Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

ЕСЕННА АКАДЕМИЯ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

В началото на септември в І ОУ „Иван Вазов” се проведе традиционната за училището Есенна академия за първокласниците. Целта на Академията е най-малките ученици да се запознаят с класните си ръководители и да добият представа за училищната среда, в която попадат – толкова различна от досегашния им опит в детската градина. Дългогодишната практика доказа, че по този начин децата по-лесно се адаптират към училищния живот и преодоляват по-леко стреса през първите дни в училище.

През учебната 2018/2019 година 85 ученици чрез своите родители са заявили желанието си да се учат в училище „Иван Вазов”. Те са разпределени в четири паралелки, като класни ръководители на малчуганите са старши учителите Огняна Цветкова, Иванка Карнобатлиева, Димитрина Господинова и Гергана Петкова.

Всички бъдещи първолаци с любопитство и радост се запознаха с класните си ръководители и със своите съученици, с които ще делят успехи и тревоги в следващите седем години. В продължение на три дни (3, 4 и 5 септември) те опознаха първата си учителка, класната стая и обстановката, в която ще учат – кабинетите, сред които особено впечатление им направиха компютърния кабинет и тези по история и музика, физкултурните салони, библиотеката, медицинския кабинет и др. С интерес решаваха образователни задачи, пяха песни и рисуваха. Децата се срещнаха с директорката на училището – госпожа Ася Райкова, която им пожела много успехи в учението, творчеството и спорта, и със заместник-директорката госпожа Мария Колева – инициатор и организатор на Академията.