ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ОБЛАСТ ХАСКОВО–в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

На линка може да разгледате държавния план - прием в VIII клас за област Хасково.

ПРИЕМ-8 кл-2022 Свиленград