Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

"ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ"

            През последната седмица от месец ноември се проведоха две инициативи, посветени на безопасното движение по пътя, които са инициирани от методичното обединение на учителите от ЦДО. Събитията се проведоха в координация с Училищната комисия по безопасност на движението, която организира през месец ноември различни прояви за опазване на живота на децата на пътя.

            Децата от 1ЦДО1 и 1ЦДО2  рисуваха колективна картина  на тема "Да запазим децата на пътя", а учениците от 2 до 4 клас, които са на целодневно обучение, участваха във викторината "Аз пресичам безопасно". Под ръководството на своите преподавателки от целодневно обучение децата от начален етап решаваха казуси, отговаряха на въпроси, редяха ребуси с цел да затвърдят знанията си, да научат повече, да разберат важността на поведението си на пътя като пешеходци.

            Въпросите, на които трябваше да отговарят учениците, бяха съобразени с учебния материал за съответния клас.  За своето участие и знанията си всички отбори получиха грамоти и награди и научиха важен урок – на пътя няма победители и победени, а всеки е отговорен за своя живот и безопасността на другия срещу себе си.