Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ГОСТУВАТ НА КЛУБ ,,ОТКРИВАТЕЛИ“

            Опазването на царския орел, белошипата ветрушка и река Марица бяха представени от Зелени Балкани в Първо ОУ „Иван Вазов” – Свиленград.

Това са защитени видове и местообитания, които са емблематични за района на Свиленград.

            Представители на Зелени Балкани гостуваха на учениците от клуба по интереси ,,Откриватели“ с ръководител г-жа Нели Апостолова към Първо ОУ „Иван Вазов” – Свиленград. Природозащитниците представиха пред младите откриватели биоразнообразието по река Марица, опазването на царския орел в Сакар и възстановяването на белошипата ветрушка като гнездящ вид птица в България.

            Района на Свиленград попада в обхвата Защитена Зона ,,Сакар“, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и дава подслон на множество редки и защитени птици и техните местообитания.

            Новите впечатления на младите природолюбители провокираха и множество въпроси сред тях - ,,..колко е размаха на крилете на орела!?“, ,,…коя е най-голямата птица в България!?“ и други теми, развълнували децата.

            Екологичното образование сред младежите е едно от важните направления в работата на Зелени Балкани и в тази връзка организацията развива трайни партньорства с училища като Първо ОУ „Иван Вазов” – Свиленград, които работят активно в тази насока.