Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ С БРОНЗОВ МЕДАЛ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

От 19 до 21.04.2019 г. в гр. Копривщица, при домакинството на РУО – София–регион се проведе Националният кръг на олимпиадата по история и цивилизация в два етапа.

            Олимпиадата се провежда за 12-ти път. В нея участват ученици от 7до12 клас от цялата страна, получили най-висок резултат на областните олимпиади. Тази година за Националния кръг са класирани 66 седмокласници от страната, като област Хасково представят трима ученици. Един от тях е седмокласникът от Първо основно училище „Иван Вазов“ - Свиленград Атанас Георгиев Шишков – 7в клас, получил 65 точки на Областния кръг.

            За учениците от VІІ клас първият етап на Националната олимпиада е писмен изпит, като се включват задачи със свободен отговор за хронология, понятия, работа с текст, изображение и карта и задача за създаване на писмен текст.

            Вторият етап представлява събеседване с членовете на Националната комисия, при което учениците защитават своите знания и показват историческата си култура.

Пред членовете на Националната комисия младите историци трябва да докажат, че могат да разбират, точно обясняват и използват понятията, имат критично отношение към разнообразните исторически източници, използват хронологически и пространствени ориентири при обяснение на историческите събития, явления и процеси, оценяват дейността на историческите личности, изразяват лично отношение към културно-историческите събития, явления и процеси, точно и ясно формулират и доказват тезите си и други.

            За наша огромна радост вазовецът е сред призьорите с трети резултат в страната и печели бронзовия медал. Преподавател на Атанас по история и цивилизация е старши учител госпожа Христина Парушева, която не за първи път подготвя ученици от училището с високи постижения на областни и национални исторически форуми.

            На учениците от VІІ клас, класирали се на първо, второ или трето място на Националния кръг на олимпиадата, МОН връчва индивидуални грамоти. Класираните на олимпиадата, получават и правото да кандидатстват в Националната гимназия за древни езици и култура „Константин-Кирил Философ“ - София, както и в други училища при решение на съответното училище.