Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Бюджет

Прикачени документи

Бюджет 2018г.
Бюджет СЕС 2018 година
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.01.2018г. - качено на 22.02.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 28.02.2018г. - качено на 14.03.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1"
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.04.2018г. - качено на 15.05.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.05.2018г. - качено на 20.06.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. - качено на 24.07.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. - качено на 24.07.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.07.2018г. - качено на 28.08.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.08.2018г. - качено на 17.09.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
Месечни отчети - октомври
Месечни отчети - ноември
Месечни отчети-12.zip
Тримесечни отчети-IV.zip
Бюджет 2019г.
Месечни отчети - януари
Месечни отчети - февруари
Месечни отчети - март
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.03.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.04.2019г.
Месечен отчет на бюджет 01.01 - 31.05.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.06.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.06.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.06.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 30.06.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 31.07.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.07.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 31.08.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.08.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.09.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.09.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.09.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 30.09.2019г.
Месечен отчет на бюджет 01.01 - 31.10.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.10.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.11.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.11.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.12.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.12.2019г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.12.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.12.2019г.