Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Бюджет

Прикачени документи

Бюджет 2018г.
Бюджет СЕС 2018 година
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.01.2018г. - качено на 22.02.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 28.02.2018г. - качено на 14.03.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1"
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините за времето от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. - качено на 13.04.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.04.2018г. - качено на 15.05.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.05.2018г. - качено на 20.06.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. - качено на 24.07.2018г.
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.06.2018г. - качено на 24.07.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.07.2018г. - качено на 28.08.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 31.08.2018г. - качено на 17.09.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе
Отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1" за време
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС - проект " BG05M2ОР001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час)-фаза 1
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета на СЕС по проект BG051PO001-3.1.06 - "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" - проектът се осъществява с финансовата подк
Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2018г. до 30.09.2018г.
Месечни отчети - октомври
Месечни отчети - ноември
Месечни отчети-12.zip
Тримесечни отчети-IV.zip
Бюджет 2019г.
Месечни отчети - януари
Месечни отчети - февруари
Месечни отчети - март
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.03.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.04.2019г.
Месечен отчет на бюджет 01.01 - 31.05.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.06.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.06.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.06.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 30.06.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 31.07.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.07.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 31.08.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.08.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01. - 30.09.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.09.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.09.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 30.09.2019г.
Месечен отчет на бюджет 01.01 - 31.10.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.10.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.11.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 30.11.2019г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.12.2019г.
Месечен отчет СЕС Квалификация към 31.12.2019г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.12.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Квалификация към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.12.2019г.
Бюджет 2020г.
Месечен бюджет към 31.01.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.01.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 29.02.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 29.02.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.03.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 31.03.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 31.03.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.04.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.04.2020г.
Месечен отчет СЕС Образование за утрешния ден към 30.04.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.05.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.05.2020г.
Месечен отчет СЕС Образование за утрешния ден към 30.05.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 30.06.2020г.
Месечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.06.2020г.
Месечен отчет СЕС Образование за утрешния ден към 30.06.202г.
Тримесечен отчет на бюджета 01.01 - 30.06.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Подкрепа за успех към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет СЕС Образование за утрешния ден къв 30.06.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.07.2020г.
Месечен отчет СЕС "Подкрепа за успех към 31.07.2020г.
Месечен отчет СЕС "Образование за утрешния ден" към 31.07.2020г.
Месечен отчет СЕС "Равен шанс за всички" към 31.07.2020г.
Месечен отчет на бюджета 01.01 - 31.08.2020г.
Месечен отчет СЕС "Подкрепа за успех към 31.08.2020г.
Месечен отчет СЕС "Образование за утрешния ден" към 31.08.2020г.
Месечен отчет СЕС "Равен шанс за всички" към 31.08.2020г.