Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Паралелки

паралелка класен ръководител
Огняна Цвяткова
Иванка Карнобатлиева
Димитрина Господинова
Гергана Петкова
Тодорка Сивриева
Нина Иванова
Мария Михайлова
Димитрина Янакиева
Веселина Чавдарова
Камелия Трампова
елязко Чапкънов
Златина Крушева
Сийка Проданова
Мария Савова
Албена Кавказова
Атанаска Добчева
Соня Таушанова
Катя Анастасова
Милен Вангелов
Марияна Радойнова
Наска Чавдарова
Светлана Димитрова
Ваня Минкова
Соня Ходжева
Огняна Петрова
Мариела Сиракова
Веселина Георгиева
Христина Парушева