Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Паралелки

паралелка класен ръководител
Сийка Проданова
Галина Вълканова
Албена Кавказова
Атанаска Добчева
Огняна Цвяткова
Иванка Карнобатлиева
Димитрина Господинова
Гергана Петкова
Тодорка Сивриева
Нина Иванова
Мария Михайлова
Димитрина Янакиева
Веселина Чавдарова
Камелия Трампова
Желязко Чапкънов
Златина Крушева
Христина Парушева
Огняна Петрова
Ива Костадинова
Мариела Сиракова
Соня Таушанова
Катя Анастасова
Милен Вангелов
Марияна Радойнова
Наска Чавдарова
Светлана Димитрова
Ваня Минкова
Соня Ходжева