Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Външно оценяване

НВО за учениците от 4 клас

9.05.2019г. - Български език и литература

10.05.2019г. - Математика

14.05.2019г. - Човек и общество

16.05.2019г. - Човек и природа

НВО за учениците от 7 клас

17.06.2019г. - НВО по БЕЛ

19.06.2019г. - НВО по математика