Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Външно оценяване

НВО за учениците от 4 клас

27.05.2020г. - Български език и литература

28.05.2020г. - Математика

 

НВО за учениците от 7 клас

09.06.2020г. - НВО по БЕЛ

11.06.2020г. - НВО по математика