Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Ваканции

Ваканции

01.11 - 04.11.2018г. - есенна ваканция

22.12.2018 - 02.01.2019г. - коледна ваканция

05.02.2019г. - междусрочна ваканция

30.03.2019г. - 07.04.2019г. - пролетна ваканция

Неучебни дни

21.05.2019г. - ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019г. - втори ДЗИ