Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Ваканции

Ваканции

01.11 - 03.11.2019г. - есенна ваканция

21.12.2019 - 05.01.2020г. - коледна ваканция

05.02.2020г. - междусрочна ваканция

11.04.2020г. - 20.04.2020г. - пролетна ваканция

Неучебни дни

20.05.2019г. - ДЗИ по БЕЛ

22.05.2019г. - втори ДЗИ

09.06.2020г. - НВО по БЕЛ

11.06.2020г. - НВО по математика