Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Седмична програма

Седмично разписание на часовете за първи учебен срок на учебната 2018/2019 година

1а и 1б клас

Изтегли

1в и 1г клас

Изтегли

2а и 2б клас

Изтегли

2в и 2г клас

Изтегли

3а и 3б клас

Изтегли

3в и 3г клас

Изтегли

4а и 4б клас

Изтегли

4в и 4г клас

Изтегли

5а и 5б клас

Изтегли

5в и 5г клас

Изтегли

6а и 6б клас

Изтегли

6в и 6г клас

Изтегли

 

7а и 7б клас

Изтегли

 

7в и 7г клас

Изтегли