Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Разписание

График на учебните занятия за учениците за учениците от I и II клас

учебни часове начало на часа край на часа междучасие
I-ви 8ч.05мин. 8ч.40мин. 10 минути
II-ри 8ч.50мин. 9ч.25мин. 35 минути
III-ти 10ч.00мин. 10ч.35мин. 10 минути
IV-ти 10ч.45мин. 11ч.20мин. 15 минути
V-ти 11ч.35мин. 12ч.10мин.  

График на учебните занятия за учениците за учениците от III до VII клас

учебни часове начало на часа край на часа междучасие
I-ви 8ч.00мин. 8ч.40мин. 10 минути
II-ри 8ч.50мин. 9ч.30мин. 25 минути
III.ти 9ч.55мин. 10ч.35мин. 10 минути
IV-ти 10ч.45мин. 11ч.25мин. 10 минути
V-ти 11ч.35мин. 12ч.15мин. 10 минути
VI-ти 12ч.25мин. 13ч.05мин. 5 минути
VII-ми 13ч.10мин. 13ч.50мин.