Първо ОУ "Иван Вазов"
Основно училище в град Свиленград

Педагогически персонал

 

Тодорка Стоянова Сивриева

Старши учител начален етап

Нина Димитрова Иванова

Старши учител начален етап

Мария Михайлова Павлова

Старши учител начален етап

Димитрина Ангелова Янакиева

Старши учител начален етап

Веселина Александрова Чавдарова

Старши учител начален етап

Камелия Иванова Трампова

Старши учител начален етап

Желязко Христов Чапкънов

Старши учител начален етап

Златина Христова Крушева

Старши учител начален етап

Сийка Янакиева Проданова

Старши учител начален етап

Мария Желязкова Савова

Старши учител начален етап

Албена Ангелова Кавказова

Учител начален етап

Атанаска Делчева Добчева

Старши учител начален етап

Огняна Герасимова Цвяткова

Старши учител начален етап

Иванка Стефанова Карнобатлиева

Старши учител начален етап

Димитрина Атанасова Господинова

Старши учител начален етап

Гергана Трендафилова Петкова

Старши учител начален етап

Ива Атанасова  Костадинова

Учител по АЕ

Веска Йорданова Каймакова

Старши учител БЕЛ

Огняна Стоянова Петрова

Старши учител БЕЛ

Соня Брайкова Таушанова

Старши учител БЕЛ

Марияна Атанасова Радойнова

Старши учител БЕЛ

Румяна Димитрова Иванова

Учител   английски език

Веселина Ангелова Георгиева

Учител английски език

 Милена Иванова Савова - Трендафилова

Старши учител английски език

Нели Стамова

Учител по математика и  ИТ

Ваня Николова Минкова

Старши учител математика

Светлана Димитрова Костадинова

Старши учител ИТ, математика

Елена Владимирова Перчемлиева

Старши учител математика, физика

Наска Стоянова Чавдарова

Старши учител география

Христина Николова Парушева

Старши учител история

Катя Николова Анастасова

Старши учител, биология, човек и природа

Веселина Ботева

Старши учител човек и природа и изобразително изкуство

Радко Вангелов Бъчваров

Старши учител технологии и предприемачество, ИИ и технологии

Мариела Недялкова Сиракова

Старши учител музика

Милен Валентинов Вангелов

Учител физ. възп. и спорт

Соня Георгиева Ходжева

Старши учител физ. възп. и спорт

Деница Георгиева Перчемлиева

Учител ЦДО

Христина Иванова Райчева

Учител ЦДО

Атанаска  Христова Теофарова

Учител ЦДО

Лилия Стефанова

учител ЦДО

Галина  Иванова Вълканова

учител ЦДО

Анастасия  Георгиева Димова

учител ЦДО

Елена  Георгиева Проданова

учител ЦДО

Янка Желязкова Кирилова

учител ЦДО

Ася  Христова  Хаджистефанова

учител ЦДО

Десислава Бакалова

учител ЦДО

Вилина Николаева Скерлева 

Педагогически съветник