За доблестна постъпка и активна гражданска позиция - Новина | Първо основно училище "Иван Вазов" - гр. Свиленград

Учебна 2017/2018 год.