Вазовци показаха граматически умения в празничните дни, посветени на своя патрон - Новина | Първо основно училище "Иван Вазов" - гр. Свиленград

Учебна 2017/2018 год.