12 МЕДАЛА ЗА ВАЗОВЦИ ОТ МАЖДУНАРОДНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ” - Галерия | Първо основно училище "Иван Вазов" - гр. Свиленград

Учебна 2017/2018 год.